Katona Andrea

Ügyvezető, Társműsorkészítő

Katona Andrea

Ügyvezető, Társ szerkesztő

katona.andrea@menofm.hu

"......"Az ember számára éltető erő, ha elfogadják. Nem tanácsokra vágyik, hanem meghallgatásra,

A Menő FM társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, különös tekintettel a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzétételével.

Célunk sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele, színvonalas szórakoztatás.